ČESKY|ENGLISH

A D V O K Á T N Í      K A N C E L Á Ř

Mgr. Petr Sopuch, advokát

 

sídlo: 602 00 Brno, Běhounská 4/20       zapsán v seznamu advokátů vedeném ČAK ev. č. 17182

mail: advokat@aksopuch.cz    tel: 00420 721 738 774   IČ: 00928666

č. ú. 2000518116/2010   bankovní spojení: Fio banka, a.s.

www.aksopuch.cz

 

 

Běhounská 4/20, Brno | Česká 65/45, Kopřivnice | Karlovo náměstí 317/5, Praha

 

 

 

Projekt Právo bez rozdílu (2016-2017)

·        Odborné právní semináře s odsouzenými ve Věznici Kuřim

·        Publikační činnost pro veřejnost v rámci obecních zpravodajů

13. 2. 2017

Občanský zákoník – opět nás čekají změny

13. 3. 2017

Odpovědnost za radu a informaci

10. 4. 2017

Nemovitosti (převody, daně, zástavy a ručení)

12. 5. 2017

„100 eurové“ s.r.o.

15. 6. 2017

Potenciální zákoník práce a nové přestupkové řízení

12. 7. 2017

Rezervační smlouvy s realitními kancelářemi

11. 8. 2017

Aktuální právní otázky vozidel

15. 9. 2017

Služebnosti a reálná břemena k bytu, domu, pozemku

10. 10. 2017

Když nás obtěžuje spam a používání osobních údajů s GDPR

14. 11. 2017

Výživné a úroky z prodlení s placením výživného

15. 12. 2017

Zveřejňujme účetní závěrky v obchodním rejstříku

9. 1. 2018

Rok 2018 a předkupní právo, stavební zákon, mzdy

7. 2. 2018

Jak schovat některé osobní údaje (EET, insolvence)

 

Působení a členství v právních organizacích

·        řádný člen České advokátní komory

·        samostatný aktivní advokát s generální praxí

·        člen poradní komise Věznice Kuřim dle jmenovacího dekretu ministra spravedlnosti

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Advokátní kancelář informuje klienta o možném mimosoudním řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Rolí zprostředkovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem je pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

 

 Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Výsledek obrázku pro NOVÉ SOUKROMÉ PRÁVO 

Účastník konferencí