ČESKY|ENGLISH

A D V O K Á T N Í      K A N C E L Á Ř

Mgr. Petr Sopuch, advokát

 

sídlo: 602 00 Brno, Běhounská 4/20       zapsán v seznamu advokátů vedeném ČAK ev. č. 17182

mail: advokat@aksopuch.cz    tel: 00420 721 738 774   IČ: 00928666

č. ú. 2000518116/2010   bankovní spojení: Fio banka, a.s.

www.aksopuch.cz

 

 

Běhounská 4/20, Brno | Česká 65/45, Kopřivnice | Karlovo náměstí 317/5, Praha

 

 

 

Projekt Právo bez rozdílu (2016-2022)

·        Odborné právní semináře s odsouzenými ve Věznici Kuřim

·        Publikační činnost pro veřejnost v rámci obecních zpravodajů

13. 2. 2017

Občanský zákoník – opět nás čekají změny

13. 3. 2017

Odpovědnost za radu a informaci

10. 4. 2017

Nemovitosti (převody, daně, zástavy a ručení)

12. 5. 2017

„100 eurové“ s.r.o.

15. 6. 2017

Potenciální zákoník práce a nové přestupkové řízení

12. 7. 2017

Rezervační smlouvy s realitními kancelářemi

11. 8. 2017

Aktuální právní otázky vozidel

15. 9. 2017

Služebnosti a reálná břemena k bytu, domu, pozemku

10. 10. 2017

Když nás obtěžuje spam a používání osobních údajů s GDPR

14. 11. 2017

Výživné a úroky z prodlení s placením výživného

15. 12. 2017

Zveřejňujme účetní závěrky v obchodním rejstříku

9. 1. 2018

Rok 2018 a předkupní právo, stavební zákon, mzdy

7. 2. 2018

Jak schovat některé osobní údaje (EET, insolvence)

11. 3. 2018

Hrozba exekucí v telefonu nebo dopisem

12. 4. 2018

Rozvod - jak postupovat sporně či bez sporu

9. 5. 2018

Převod nemovitosti je nutno zapsat do katastru nemovitostí

12. 6. 2018

Spolky a riziko zrušení ze strany soudu

12. 7. 2018

Finanční plnění státu při trestním řízení

30. 8. 2018

Ochrana soukromí, hesel a internetové komunikace

17. 9. 2018

Od dluhu pasivitou až k pravomocnému rozhodnutí a exekuci

19. 10. 2018

Jak změnit jednatele a převést obchodní společnost

14. 11. 2018

Nájem, podnájem a práva související

10. 12. 2018

Evidence skutečných majitelů s.r.o. v roce 2018

10. 1. 2019

Přenechání věci k užití jinému

10. 2. 2019

Insolvenční novinky a oddlužení

13. 3. 2019

Bezdůvodné obohacení u partnerů

15. 4. 2019

Vydržení jako způsob nabytí či „potvrzení“ vlastnictví

15. 5. 2019

Rok 2019 přináší zákon o zpracování osobních údajů a zákon pro realitní makléře

14. 6. 2019

Maření spravedlnosti a digitální data v trestním řízení

14. 9. 2019

Náhrada škody u poštovní zásilky

7. 11. 2019

Přílohy smlouvy jsou také důležité

17. 12. 2019

Výběr názvu při zakládání obchodní společnosti

17. 1. 2020

Blízké novinky v právní oblasti (formuláře na justici, vyšší poplatek KN)

13. 3. 2020

Realita v realitách a jiné aktuality v zákonech (reality, digitální služby veřejné správy)

5. 4. 2020

Změny mohou proběhnout bez kritických následků (rozvody, rozchody a podnikatelské spory)

21. 4. 2020

Skype do věznice – nemyslitelné?

15. 5. 2020

Předkupní právo opět jinak

 

Působení a členství v právních organizacích

·        řádný člen České advokátní komory

·        samostatný aktivní advokát s generální praxí

·        člen poradní komise Věznice Kuřim dle jmenovacího dekretu ministra spravedlnosti

 

HR Benefit pro zaměstnance

·        paušální dotace na právní poradenství

·        rozsah přidělených hodin dle pozice zaměstnance

·        důvěrná externí podpora ekonomických a právních situací zaměstnance díky podpoře zaměstnavatele

·        lze osobně v advokátní kanceláři nebo v práci, online, telefonicky

·        výsledkem bývá spokojený zaměstnanec s čistou hlavou na pracovní záležitosti

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Advokátní kancelář informuje klienta o možném mimosoudním řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Rolí zprostředkovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem je pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

 

 Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Výsledek obrázku pro NOVÉ SOUKROMÉ PRÁVO 

Účastník konferencí

  

V oblasti ochrany osobních údajů spolupracujeme se společností SEID, s.r.o.